Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.dixerparts.com oraz www.dixerparts.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.dixerparts.com oraz www.dixerparts.pl jest prowadzony przez firmę:

DIXER PARTS
Adam Kostka
Grottgera 10
43-241 Łąka
NIP: 638-171-47-73

3. Adres do korespondencji: 

DIXER PARTS
Adam Kostka
Grottgera 10
43-241 Łąka
dixerparts@gmail.com

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Kupuję i płacę”. 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwy kontakt podczas doręczania przesyłki przez dostawcę.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane, kompletowane, produkowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Dixer Parts zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego wciągu 48 godzin. W przypadku niedostępności zamówionej części, istnieje możliwość wysyłki części o takich samych lub lepszych parametrach.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe nie będą rozpatrywane.

6. Firma Dixer Parts zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.dixerparts.com oraz www.dixerparts.pl są domyślnie podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Istnieje możliwość zmiany waluty na EUR, GBP oraz CHF

8. Firma Dixer Parts wystawia paragon lub fakturę Vat (23%) na zakupiony towar. Wyjątkiem są motocykle, na które kupujący dostaje fakturę VAT marżę.

9. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, a odbiór osobisty zakupionego towaru jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego umówienia się na konkretną datę i godzinę.

10. Części produkowane na specjalne zamówienie Zamawiającego nie podlegają zwrotowi. Części na specjalne zamówienie to części, których wygląd i kształt są ustalone wcześniej przez kupującego oraz nie są na stanie magazynowym. Wygląd i kształt części może się różnić od części które są widoczne na zdjęciach (wynika to np. z różnych wielkości zębatek, rodzaju łańcucha, modelu motocykla do którego dana część jest przeznaczona).

11. Przygotowanie części na specjalne zamówienie trwa od 3 do 20 dni roboczych. Czas ten zależy od ilości zamówień, dostawy towarów / materiałów oraz serwisu / obłożenia obrabiarek,  a także urlopu. W celu uzyskania konkretnych informacji na temat czasu oczekiwania proszę o kontakt: dixerparts@gmail.com

12. Wysyłka i ceny:

Polska:
– Kurier Pocztex 24h. Paczki są dostarczane przeważnie na drugi dzień od wysyłki.
Cennik:
-Waga do 30 kg -18 zł
-Waga od 30 do 40 kg – 40 zł
-Waga od 40 do 70 kg – 70 zł

 Podane ceny dotyczą wcześniejszej wpłaty pieniędzy na konto.

– Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zagranica:

W zależności od kraju dostawy, przesyłki są nadawane poprzez kuriera UPS, GLS, DPD, FedEx oraz Pocztę Polską (przesyłki ekonomiczne i priorytetowe). Możliwość monitorowania przesyłki od chwili nadania.
Firma Dixer Parts może wymagać dopłaty jeśli cena za wysyłkę zagraniczną wzrośnie. Kupujący ma prawo w takiej sytuacji zrezygnować z zakupów.

13. W zależności od projektu (np. wielkości zębatki oraz modułu zęba) wybrany wzór przez Zamawiającego może ulec zmianie.

14. Zwrot produktu

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, masz prawo zrezygnować z produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:

– produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
– do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon oraz wypełniony formularz zwrotu
– produkt nie został wykonany na specjalne zamówienie Zamawiającego

W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjmowania kolejnych zamówień od Kupującego, jeśli Kupujący odstępuje od umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

15. Reklamacja

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Kupującego, możesz skorzystać z prawa reklamacji. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. 
Aby Twoja reklamacja została rozpatrzona (w ciągu 7 dni roboczych), dołącz do zwracanego produktu paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu

16. Polityka Prywatności
16.1. Postanowienia ogólne
16.1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

16.1.2 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

16.1.3 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16.2. Dane osobowe
16.2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
 

16.2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

16.2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

16.2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub PayU, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

16.2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerce w związku z prowadzeniem Sklepu przez Sprzedawcę, w tym w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce, umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia Sklepu.

16.2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

16.2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

16.2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

17. Formy płatności

– przelew tradycyjny na rachunek bankowy:

DIXER PARTS
Adam Kostka
Grottgera 10
43-241 Łąka
65 1160 2202 0000 0002 1967 1557

– wpłata poprzez PayU
– płatności kartami płatniczymi za pomocą
PayU
– platność poprzez system PayPal (konto: dixerparts@gmail.com)

– odbiór osobisty (tylko po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny)

Kupując nasze produkty akceptujesz powyższy regulamin.