Tak wygląda zębatka dla Rafała Kanika z którym mamy przyjemność współpracować! Mega szczegółowa, aluminiowa zębatka będzie latać w jego 636 w sezonie 2014!
Profil Rafała: https://www.facebook.com/RafalKanikStunt?fref=ts

This is the sprocket for Rafal Kanika with which we are pleased to work! Mega detailed, aluminum sprocket will fly in the 636 for the season 2014!
Rafal’s FB: https://www.facebook.com/RafalKanikStunt?fref=ts