Wycena napędów i łańcuchów oraz samych zębatek –> dixerparts@gmail.com
Najlepsze ceny na rynku! Sprawdź i nie przepłacaj.

Valuation drives and chains and sprockets -> dixerparts@gmail.com
Best prices on the market! Check and do not overpay.