Wielu z Was przerabia motocykle od podstaw, dlatego DID wrzucił do oferty zamknięte łańcuchy, które możecie u nas kupić. Opcja dobra dla tych którzy np. ściągają wahacz i są w stanie założyć zamknięty łańcuch. Dodatkowo ilość zakutych u nas ogniw jest NIEOGRANICZONA!

Many of you worked motorcycles from the ground so DID added to the offer closed chains, which you can buy from us. Good option for those who, for example. recover the arm and are able to set up a closed chain. Additionally, the number fettered in our cells is UNLIMITED!